ยอดขายรถยนต์สะสม 11 เดือนลดลง 1.1% ขณะที่ตลาด พ.ย.ติดลบ 16.2%

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์สะสม 11 เดือน มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 918,267 คัลดลง 1.1%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 1.7% ขณะที่ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 2.8%

ตลาดรถยนต์สะสม 11 เดือน มีปริมาณการขาย 918,267 คันลดลง 1.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 1.7% สืบเนื่องจากความนิยมและการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในตลาดรถยนต์กลุ่มนี้ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่วนตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์  มีอัตราการเติบโตลดลง 2.8

ส่วนตลาดรถยนต์เดือนพฤศจิกายนนั้น มีปริมาณการขาย 79,299 คัน ลดลง 16.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่งลดลง 16.4% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ลดลง 16.1% เป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของความเชื่อมั่นผู้บริโภค จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงความกังวลต่อสถานการณ์การค้าโลก และการแข็งตัวของค่าเงินบาท แต่อย่างไรก็ตามค่ายรถยนต์ต่างๆยังคงมีความพยายามเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงเดือนสุดท้ายของปี ส่งผลให้แนวโน้มของตลาดรถยนต์ในเดือนธันวาคมยังคงเป็นที่น่าจับตามอง

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤศจิกายน2562

1.      ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 79,299 คัน ลดลง16.2%                              

อันดับที่ 1 โตโยต้า           27,189 คัน        ลดลง          11.7%        ส่วนแบ่งตลาด 34.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ              14,629 คัน        ลดลง         12.8%         ส่วนแบ่งตลาด 18.4%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า           8,892 คัน         ลดลง         19.9%         ส่วนแบ่งตลาด 11.2%

2.      ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 29,646 คัน ลดลง 16.4%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า           9,707 คัน         ลดลง          7.4%          ส่วนแบ่งตลาด 32.7%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า           6,749 คัน         ลดลง        17.9%          ส่วนแบ่งตลาด 22.8%อันดับที่ 3 มาสด้า 2,943 คัน         ลดลง        34.4%          ส่วนแบ่งตลาด  9.9%

3.      ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 49,653 คัน ลดลง 16.1%                    

อันดับที่ 1 โตโยต้า          17,482 คัน        ลดลง         13.8%         ส่วนแบ่งตลาด 35.2%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          14,629 คัน ลดลง          12.8%        ส่วนแบ่งตลาด 29.5%   

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,546 คัน         ลดลง          34.2%        ส่วนแบ่งตลาด  7.1%

4.      ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 40,047 คัน ลดลง 17.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า           15,631 คัน        ลดลง          13.0%        ส่วนแบ่งตลาด 39.0%

อันดับที่ 2 อีซูซุ               13,371 คัน        ลดลง         14.7%        ส่วนแบ่งตลาด 33.4%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,546 คัน         ลดลง         34.2%        ส่วนแบ่งตลาด  8.9%

                                       *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 3,796 คัน

โตโยต้า 1,589 คันมิตซูบิชิ 825 คัน – อีซูซุ 638 คันฟอร์ด 397 คันเชฟโรเลต 221 คันนิสสัน 126 คัน

5.       ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 36,251 คัน ลดลง 15.3%

อันดับที่ 1 โตโยต้า          14,042 คัน        ลดลง         10.4%         ส่วนแบ่งตลาด 38.7%

 อันดับที่ 2 อีซูซุ  12,733 คัน        ลดลง         12.2%         ส่วนแบ่งตลาด 35.1%

                        อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,149 คัน         ลดลง         34.4%         ส่วนแบ่งตลาด 8.7%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม พฤศจิกายน 2562

1.   ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 918,267 คัน ลดลง 1.1%                              

                 อันดับที่ 1 โตโยต้า          302,893 คัน      เพิ่มขึ้น      6.7%            ส่วนแบ่งตลาด 33.0%

                 อันดับที่ 2 อีซูซุ          152,448 คัน           ลดลง       2.2% ส่วนแบ่งตลาด 16.6%

                 อันดับที่ 3 ฮอนด้า           116,296 คัน      เพิ่มขึ้น     1.1%             ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

2.   ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 365,620 คัน เพิ่มขึ้น 1.7%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า           107,628 คัน      เพิ่มขึ้น     4.3%             ส่วนแบ่งตลาด 29.4%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า           89,311 คัน       เพิ่มขึ้น     3.2%             ส่วนแบ่งตลาด 24.4%

อันดับที่ 3 มาสด้า           43,360 คัน       ลดลง      6.9%              ส่วนแบ่งตลาด 11.9%

3.   ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 552,647 คัน ลดลง 2.8%                    

อันดับที่ 1 โตโยต้า          195,265 คัน      เพิ่มขึ้น    8.0%              ส่วนแบ่งตลาด 35.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ               152,448 คัน      ลดลง      2.2%              ส่วนแบ่งตลาด 27.6%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 45,249 คัน       ลดลง    24.5%              ส่วนแบ่งตลาด 8.2%

4.   ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 447,104 คัน ลดลง 1.3%

อันดับที่ 1 โตโยต้า           174,541 คัน      เพิ่มขึ้น   10.7%             ส่วนแบ่งตลาด 39.0%

อันดับที่ 2 อีซูซุ               138,493 คัน      ลดลง     2.5%               ส่วนแบ่งตลาด 31.0%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 45,248 คัน       ลดลง    23.6%              ส่วนแบ่งตลาด 10.1%

                                       *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 55,020 คัน

โตโยต้า 24,053 คันมิตซูบิชิ 12,203 คัน – อีซูซุ 8,709 คันฟอร์ด 5,652 คันเชฟโรเลต 2,793 คัน นิสสัน 1,610 คัน

5.   ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 392,084 คัน ลดลง 0.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า          150,488 คัน      เพิ่มขึ้น   12.5%             ส่วนแบ่งตลาด 38.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ               129,784 คัน      ลดลง      0.8%              ส่วนแบ่งตลาด 33.1%

                    อันดับที่ 3 ฟอร์ด     39,596 คัน      ลดลง     21.7% ส่วนแบ่งตลาด 10.1%                

Visitors: 29,715