มอง เมียง ใหม่ : re search heritage

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) โดยกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา จัดงานสถาปนิกล้านนา62 ภายใต้แนวคิด มอง เมียง ใหม่ : re search heritageนำโดย นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ นายอิศรา อารีรอบประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา ผศ.ดร.ธนะ จีระพิวัตน์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ  นายเมธี รัศมีวิจิตรไพศาล อุปนายกฝ่ายวิชาชีพนายทรงพจน์ สายสืบ อุปนายก ฝ่ายภูมิภาค พร้อมคณะกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา ให้การต้อนรับ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด

 

ภายในงานกิจกรรมหลากหลาย อาทิ นิทรรศการแสดงผลงานด้านสถาปัตยกรรม จัดเสวนาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในแง่มุมต่างๆ โครงการประกวดแบบนักศึกษาสถาปัตย์ ชมมรดกทางสถาปัตยกรรมเมืองเชียงใหม่ และกิจกรรม Chaing Mai Tour ที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามฯ สาขาล้านนา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

Visitors: 150,906