Supalai We Run We Love Family 2020 สร้างสังคมสุขภาพดีปี 2

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และพนักงานศุภาลัย จัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพกับกิจกรรม Supalai We Run We Love Family 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น โดยแบ่งประเภทการวิ่งตามระยะทางคือ 12 กม. / 6 กม. / 3 กม. ภายในงานมีพนักงาน ครอบครัวพนักงาน คู่ค้าศุภาลัย และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 900 คน ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่น ณ สวนจตุจักร เมื่อเร็วๆ นี้

Visitors: 150,911