ศุภาลัย เผยกลยุทธ์ธุรกิจปี 63 ปรับโลโก้ทันสมัย เดินหน้าลุย 30 โครงการ มูลค่า 3 หมื่นล้าน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ชูกลยุทธ์ธุรกิจขับเคลื่อนองค์กร พร้อมปรับภาพลักษณ์โลโก้แบรนด์ให้ทันสมัยกาวสู่ความเป็นสากลยิ่งขึ้น มุ่งนำเทคโนโลยีเสริมทัพในการดำเนินธุรกิจ พร้อมพัฒนาโครงการใหม่ทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียม 30 โครงการ ทั้งกรุงเทพฯ และภูมิภาค มูลค่า 30,000 ล้านบาท เพื่อยกระดับความสุขและความสำเร็จสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน พร้อมพลิกวิกฤติเป็นโอกาสดันยอดทะลุ

                                 

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ สู่ปีที่ 31 ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน โดยพัฒนาสินค้าและบริการครอบคลุมตั้งแต่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทุกประเภทจนถึงปัจจุบัน อาทิ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม ตลอดจนบ้านผู้สูงวัย ไปจนถึงการพัฒนาอสังหาฯ ในต่างประเทศ ซึ่งประกอบกับในปัจจุบันได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติมากขึ้น จึงพัฒนาภาพลักษณ์แบรนด์อย่าง โลโก้ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน คือชัดเจน อ่านง่าย โดยมีสีทอง แสดงถึง คุณค่าและความเจริญรุ่งเรือง มีความเฉียบคมสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างชาญฉลาด พร้อมมุ่งสู่ความเป็นสากล

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมทุกวัย เช่น การสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมคุณภาพ ศุภวัฒนาลัย(Supalai Wellness Valley) บ้านอายุวัฒนะหลังใหม่ของวัยแห่งความสุข ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคที่ให้ความสนใจกันอย่างมาก พร้อมเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ยึดมั่นการบริหารงานและกำกับดูแลองค์กร ตามหลักความสุจริต จริยธรรม ธรรมาภิบาล พร้อมทั้งคืนกำไรสู่สังคมด้วยกิจกรรมส่งเสริมสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบาย “ศุภาลัย ใส่ใจสร้างสรรค์ สังคมไทย” พร้อมนำความสำเร็จในการพัฒนาด้านต่างๆ ไปสู่การสร้างคุณค่าให้บริษัทและสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

 

ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรชั้นนำต่างๆ อาทิ รางวัลหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัล Thailand’s Most Admired Company สาขาการบริการ จากนิตยสาร  Brand Age รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานรางวัลประกาศเกียรติคุณ Silver Star for Children จากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย รางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition และรางวัล “Certificate of ESG100 Company” จาก ESG Rating จากสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เป็นต้น ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี

 

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงภาพรวมในปี 2562 ที่ผ่านมาว่า ได้เปิดตัวโครงการทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียม 24 โครงการ แบ่งเป็นแนวราบ 19 โครงการ  คอนโดมิเนียม 5 โครงการมูลค่ารวม 34,380 ล้านบาท มียอดขายรวม 22,324 ล้านบาท อีกทั้งแผนงานของปี 2563 บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ธุรกิจมุ่งสู่การยกระดับความสุขและความสำเร็จทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายยอดขาย 26,000 ล้านบาท และเป้าหมายรายได้ 24,000 ล้านบาท จากการเปิดตัวโครงการใหม่ 30 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 25 โครงการ และโครงการคอนโดมิเนียม 5 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท และกำหนดงบประมาณการจัดซื้อที่ดิน 8,000 ล้านบาท

แนวทางกลยุทธ์สำคัญของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ในปี 2563 ได้แก่

·      ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภค ทั่วทุกภูมิภาค จากที่มีโครงการอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดนอกกรุงเทพฯ โดยปี 2563 นี้จะเน้นการเปิดตลาดอสังหาฯ ในจังหวัดใหม่ๆ ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยสูง พร้อมมีโอกาสเติบโต ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ฉะเชิงเทรา อีกทั้งเตรียมรุกตลาดแนวราบ และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้น

·      ด้านความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) สร้างสรรค์และพัฒนาประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้า พร้อมมุ่งพัฒนา Digital Platform อาทิ แอปพลิเคชันที่ครอบคลุมทุกการบริการหลังการขายอย่างครบวงจร เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค มีการนำเทคโนโลยีระบบ Construction Management (CM) มาปรับใช้ภายในองค์กรโดยข้อมูลต่างๆ จะสามารถนำมาพัฒนาและวิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้ารวมไปถึงการพัฒนา Supalai Privilege ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ซึ่งทั้งหมดจะนำไปสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้า (Customer Experience) เพื่อตอกย้ำความเป็นเลิศทางด้านการบริการของบริษัทฯ

·      ด้านนวัตกรรม (Innovation) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีการประกวดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละปีจะมีนวัตกรรมในด้านต่างๆ ตั้งแต่การวางผังออกแบบ การก่อสร้าง การตลาด การบริการลูกค้า การเงิน ฯลฯ ซึ่งทำให้เกิดการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการเพื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

Visitors: 150,911