ฮอนด้าขานรับแนวคิด ตู้ปันสุข โครงการมอไซค์ฮอนด้า ปันน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าว

มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าขานรับแนวคิด ตู้ปันสุขจัดทำโครงการ โครงการ มอไซค์ฮอนด้า ปันน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าวหนุนเครือข่ายร้านผู้จำหน่ายฯ ทั่วประเทศจัดตู้ปันสุขที่หน้าร้าน คาดมีร้านฯ เข้าร่วมกว่า 500 จุดทั่วประเทศ

 

ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผนึกกำลังร่วมเป็นศูนย์กลางของการให้และการรับด้วยโครงการ มอไซค์ฮอนด้า ปันน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าวเพื่อร่วมแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายอารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงาน หรือผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาขาดสภาพคล่องในการใช้จ่าย ฮอนด้าจึงมีแนวคิดที่จะให้ความช่วยเหลือ โดยนำจุดเด่นของเครือข่ายร้านผู้จำหน่ายฯ ที่ฮอนด้ามีอยู่ทั่วประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดเป็นโครงการ มอไซค์ฮอนด้า ปันน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าวโดยร้านผู้จำหน่ายฯ แต่ละร้านจะประดิษฐ์ตู้ปันสุข มาวางไว้ที่หน้าร้าน เพราะร้านเราอยู่ในพื้นที่ชุมชนอยู่แล้ว จึงมองเห็นได้ง่ายและเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงของคนทั่วไป โดยภายในตู้จะมีอาหารแห้ง น้ำดื่ม รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ เพื่อให้ผู้ยากไร้ หรือผู้ที่กำลังประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตได้หยิบไปใช้ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง ในขณะเดียวกัน บุคคลทั่วไปที่ต้องการแบ่งปันอาหารก็สามารถมาบริจาคที่ตู้นี้ได้เช่นกัน

โครงการ มอไซค์ฮอนด้า ปันน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าวเป็นการต่อยอดจากแนวคิด Free Pantry ในต่างประเทศ และตู้ปันสุขของกลุ่มอิฐน้อยซึ่งเป็นกลุ่มจิตอาสากลุ่มแรกที่นำแนวคิด Free Pantry มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย โดยเราได้นำข้อดีของความเป็น Network ของร้าน Honda Wing Center มาใช้ให้เกิดประโยชน์

เบื้องต้นคาดไว้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้น่าจะมีร้านผู้จำหน่าย ฯ ที่เข้าร่วมโครงการ มอไซค์ฮอนด้า ปันน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าววางตู้ปันสุขที่หน้าร้านฯ มากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ

อนึ่ง สามารถติดตามรายชื่อร้านผู้จำหน่ายฯ ที่เข้าร่วมโครงการ มอไซค์ฮอนด้า ปันน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าวได้ที่ www.aphonda.co.th

Visitors: 164,177