กัลฟ์ออยไทยแลนด์ ส่งเสริมตู้ปันสุข บรรเทาความเดือดร้อนวิกฤตโควิด-19

กัลฟ์ออยไทยแลนด์ ในนามของกลุ่มศรีเทพไทย พร้อมแบ่งปันน้ำใจให้คนไทยด้วยกัน เพื่อก้าวข้ามวิกฤต โควิด-19 ด้วยการช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการ ตู้ปันสุข” เพื่อแบ่งปันอาหาร น้ำรวมถึงของใช้ที่จำเป็น ให้กับผู้ที่ประสบวิกฤตในสถานการณ์นี้ โดยมีนายประเสริฐ ไตรจักรภพ รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มศรีเทพไทย และนายณัฐพงศ์ อัศวทองกุล ผู้อำนวยการธุรกิจหล่อลื่นกัลฟ์ออยไทยแลนด์ มาร่วมแบ่งปันน้ำใจและจัดระเบียบพี่น้องประชาชนที่มารับของจากตู้ปันสุข

 

โดยทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานของกัลฟ์ออยไทยแลนด์ ในนามของกลุ่มศรีเทพไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเกื้อกูลช่วยเหลือสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับผู้ประสบวิกฤตโควิด-19 และเป็นการตอกย้ำว่าพวกเราคนไทยไม่ทิ้งกัน

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งของที่นำมามอบให้เหล่านี้จะบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ประสบวิกฤต โดยขอเชิญประชาชนทุกท่าน ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน มาร่วมแบ่งปันนำอาหาร เครื่องดื่ม ของแห้งและของใช้ที่จำเป็นมาใส่ในตู้ปันสุขได้ โดยตู้ปันสุขจะวางไว้ที่ด้านหน้าตึกบางนาธานี และจะยังคงแจกในวันธรรมดาทุกวันเวลา 17.00 น. ไปจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

Visitors: 151,933