ศุภาลัย ตอกย้ำแบรนด์ส่งหนังโฆษณาชุดใหม่ ลุยแคมเปญ บ้านที่คิดจากชีวิตจริง

“ศุภาลัย” เปิดตัวแคมเปญใหม่ล่าสุด บ้านที่คิดจากชีวิตจริงสู่หนังโฆษณาที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของผู้พักอาศัย พร้อมตอกย้ำจุดแข็งด้านการออกแบบบ้าน เพื่อกระตุ้นการตลาดโครงการแนวราบ สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดของบริษัทฯ ที่รองรับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค New Normal

 

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปีของศุภาลัย ซึ่งได้สร้างสรรค์ที่พักอาศัยครอบคลุมทั้งโครงการคอนโดมิเนียม และโครงการแนวราบ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงจังหวัดสำคัญทั่วทุกหัวเมืองภูมิภาค ทำให้มีโอกาสได้สัมผัสกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่หลากหลาย จนเกิดความเข้าใจในความต้องการที่แท้จริงของคนซื้อบ้านเป็นอย่างดี นำไปสู่การปรับกลยุทธ์การตลาดของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค New  Normal จากความชื่นชอบอยู่อาศัยในห้องชุดพักอาศัยโครงการคอนโดมิเนียม ปรับมาสู่บ้านที่มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับ ทุกคนในครอบครัวมากขึ้น  โดยมีการสำรวจความต้องการของลูกค้า และนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาด้านการออกแบบบ้านของศุภาลัยจากประสบการณ์จริงในการใช้ชีวิต

ทั้งนี้จากการประสบการณ์จริงและข้อมูลที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากลูกค้า พบว่า หลายคนที่ตัดสินใจซื้อบ้าน ไม่ได้มองหาแค่บ้านหลังแรก แต่ต้องเป็นบ้านที่สามารถอยู่ได้ตลอดชีวิต และเป็นที่ที่ให้ทุกคนสามารถใช้เวลาอยู่ด้วยกัน จึงเน้น Function เพื่อรองรับทุกกิจกรรมของครอบครัว อีกทั้งสมาชิกในบ้านต้องการความเป็นส่วนตัว จึงเลือกใช้วัสดุที่ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก บ้านของศุภาลัยจึงเน้นใช้โครงสร้างอิฐมวลเบาเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนในอนาคต ตลอดจนประเทศไทยเป็นเมืองร้อน การวางผังโครงการจึงให้ความสำคัญกับทิศทางลม และเลือกใช้วัสดุที่ทำให้บ้านเย็นสบายและประหยัดพลังงาน

ด้วยความรู้จักชีวิตจริงที่ได้สะสมมาจากประสบการณ์ที่ยาวนานจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ล่าสุด บ้านที่คิดจากชีวิตจริง(“BUILT FOR REAL LIFE”) เพื่อเป็นแคมเปญส่งเสริมการตลาดโครงการแนวราบ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ โดยสร้างภาพยนตร์ชุดนี้เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่เป็นหลัก เพราะการตัดสินใจซื้อบ้านสักหลังสำหรับลูกค้าเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต จึงเลือกนำเสนอให้ไกลกว่าเรื่องฉาบฉวยอย่างไลฟ์สไตล์หรูหราหรือการตกแต่งตามสมัยนิยม แต่เลือกที่จะทำการสื่อสารไปที่แก่นแท้ของวิถีชีวิตในความเป็นจริงที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน

 

เรื่องราวใน บ้านที่คิดจากชีวิตจริงนำเสนอในมุมมองที่ไม่ค่อยได้เห็นในหนังโฆษณาเรื่องอื่น แต่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดี ได้แก่ การทำงานบ้าน การทำอาหาร การใช้เวลาร่วมกัน ซึ่งถึงแม้ว่าอาจจะมีความวุ่นวายแต่ก็เต็มไปด้วยความสุข และนั่นคือสิ่งที่สวยงามที่สุดสำหรับผู้พักอาศัยในบ้านศุภาลัย ทั้งนี้สามารถรับชมหนังโฆษณา บ้านที่คิดจากชีวิตจริงได้ทางhttps://youtu.be/Vzq1bF4SW8s 

Visitors: 151,927