กลุ่มวิศวกรรักษ์สิ่งแวดล้อม มอบรถวีลแชร์ไฟฟ้าแก่ กมธ.พลังงาน

วิศวกรอิสระอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Triple Gear มอบรถวีลแชร์ไฟฟ้า เพื่อนคนพิการผ่านคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ส่งมอบต่อเพื่อเป็นสาธารณะกุศลต่อไป

 

นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎรและคณะ รับมอบรถวีลแชร์ไฟฟ้าต้นแบบ จากกลุ่มวิศวกรอิสระตามโครงการรถเข็นคนพิการมอบรถวินแชร์ไฟฟ้า (Electric Wheel Chair) โดย กลุ่มวิศวกรดังกล่าวมีแนวคิดด้านวัตกรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำโดยนายองอาจ เอี่ยมสอาด ที่ปรึกษาโครงการ, นายธีรวีร์ ฤทธิเนตร ผู้ออกแบบสร้าง, ว่าที่ ร.ต.เกียรติชัย ภักดีรอด ผู้ควบคุมการผลิต นายเทพอนันต์ ศรีเวียง ช่างผู้ติดตั้งและทดสอบระบบ และนายสงกรานต์ สิงห์อำพล นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร 

กลุ่มวิศวกรอิสระตามโครงการรถเข็นคนพิการมอบรถวินแชร์ไฟฟ้า (Electric Wheel Chair)ทำการผลิตวีลแชร์ ไฟฟ้าเพื่อคนพิการขึ้น โดยวีลแชร์ดังกล่าวใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน (DC brushless motor) ขนาด 36V 350W ควบคุมด้วยกล่องคอนโทรล คันเร่งไฟฟ้า ดรัมเบรกไฟฟ้า และปรับความเร็วได้ 3 ระดับ ใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ Li-ion 36V 10Ah สามารทำความเร็วได้ 28-30กม./ชม. วิ่งได้ระยะทางประมาณ 30กม. ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง คิดเป็นค่าไฟฟ้าเพียง 2 บาท เพื่อให้คนคนพิการเข้าถึงการใช้รถวินแชร์ไฟฟ้า หรือรถวินแชร์ EV สร้างความสะดวกสบายในการเดินทาง การใช้ชีวิตประจำวัน ลดภาระการดูแลของญาติพี่น้อง ที่คนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

สำหรับรถวีลแชร์ EV ต้นแบบที่กลุ่มวิศวกรอิสระมอบให้คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ นายธารา ปิตุเตชะ รองประธานกรรมาธิการ จะเป็นผู้มอบให้กับ พระอาจารย์นิรันดร์ เจ้าอาวาสวัดวังประดู่ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ต่อไป

Visitors: 101,041