ส.อ.ท. ชี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ โดนพิษโควิด-19 คาดยอดผลิตรถติดลบ 1 ล้านคัน

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ชี้ โควิด-19 พ่นพิษถล่มอุตสาหกรรมยานยนต์หนัก คาดยืดเยื้อปีนี้อาจหาย 1 ล้านคันล่าสุด มีนาคม 2563 ผลิตรถยนต์ ลดลง 26.16% ขายลดลง 41.74% ส่งออกหาย 23.71%

 

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า กลุ่ม​อุตสาหกรรม​ยานยนต์ ​สภา​อุตสาหกรรม​แห่ง​ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ​คาด​ว่า​ถ้า​ไวรัส​โค​วิด​-19 ที่​ระบาด​ไป​ทั่วโลก​รวมทั้ง​ใน​ประเทศไทย​ถ้า​ยืดเยื้อ​ไปนาน​ยอด​ผลิต​รถยนต์​ในประเทศ​ไทย​จะ​เหลือ​แค่​ 1,000,000​ คัน​ ถ้า​ยืดเยื้อ​ไป​ไม่นาน​ ยอด​ผลิต​รถยนต์​จะ​เหลือ​ 1,400,000​ คัน​จาก​เป้า​เดิม​ที่ตั้งไว้​ 2,000,000​ คัน​ซึ่ง​ได้​ปรับ​เป้า​ลงมา​ที่​ 1,900,000​ คัน​จาก​การ​แถลงข่าว​เมื่อ​เดือน​มีนาคม​ 2563​ เพราะ​กำลัง​ซื้อ​ทั้ง​ใน​ประเทศ​และ​ต่างประเทศ​ลดลง​มาก ​ซึ่งจะส่​ง​ผลกระทบ​ต่อ​แรงงาน​ใน​ระบบ​ที่มีถึง​ 750,000 คน

 

ทั้งนี้นายสุรพงษ์ ยังได้รายงานจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมีนาคม 2563 ดังต่อไปนี้

 

การผลิต

 

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมีนาคม 2563 มีทั้งสิ้น 146,812 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 26.16 จากการผลิตเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 17.78 และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 35.32 และลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563ร้อยละ 2.51

 

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 453,682 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 19.2

 

รถยนต์นั่ง เดือนมีนาคม 2563 ผลิตได้ 55,594 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 28.42

 

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 มีจำนวน 173,930 คัน เท่ากับร้อยละ 38.34 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 22.87

 

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนมีนาคม 2563 ผลิตได้ 22 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 46.34  รวมเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ผลิตได้ 60 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 46.9

 

รถยนต์บรรทุก เดือนมีนาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 91,196 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 24.7 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 279,692 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 16.72

 

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมีนาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 88,916 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 24.83 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 272,808 คัน เท่ากับร้อยละ 60.13 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 16.91 โดยแบ่งเป็น

 

รถกระบะบรรทุก 69,100 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 20.28

รถกระบะดับเบิลแค็บ 165,422 คัน  ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 17.69

รถกระบะ PPV 38,286 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 5.87

 

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนมีนาคม 2563 ผลิตได้ 2,280 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 19.35 รวมเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ผลิตได้ 6,884 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 8.45

 

ผลิตเพื่อส่งออก

 

เดือนมีนาคม 2563 ผลิตได้ 85,376 คัน เท่ากับร้อยละ 58.15ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 17.78 ส่วนเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 253,904 คัน เท่ากับร้อยละ 56 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2562 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 16.38

 

รถยนต์นั่ง เดือนมีนาคม 2563 ผลิตเพื่อการส่งออก 28,972 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 21.49 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 87,015 คัน เท่ากับร้อยละ 50 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 19.13

 

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมีนาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 56,404 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 15.74 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 166,889 คัน เท่ากับร้อยละ 61.2 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 14.86 โดยแบ่งเป็น

 

รถกระบะบรรทุก 17,300 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 22.42

รถกระบะดับเบิลแค็บ 120,258 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 19.61

รถกระบะ PPV 29,331 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 21.59

 

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

 

เดือนมีนาคม 2563 ผลิตได้ 61,436 คัน เท่ากับร้อยละ 41.85 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 35.32 และเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ผลิตได้ 199,778 คัน เท่ากับร้อยละ 44 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 22.53

 

รถยนต์นั่ง เดือนมีนาคม 2563 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 26,622 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 34.7 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ผลิตได้ 86,915 คัน เท่ากับร้อยละ 50 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 แล้ว ลดลงร้อยละ 26.29

 

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมีนาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 32,512 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562ร้อยละ 36.68 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 105,919 คัน เท่ากับร้อยละ 38.82 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 19.95ซึ่งแบ่งเป็น

 

รถกระบะบรรทุก 51,800 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 19.54

รถกระบะดับเบิลแค็บ 45,164 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 12.11

รถกระบะ PPV 8,955 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 45.89

 

รถจักรยานยนต์

 

เดือนมีนาคม 2563 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 194,563 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 18.47 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 150,323 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 18.05 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 44,240 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 19.89

 

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 619,902 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 8.11 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 475,130 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 7.17 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 144,772 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 11.05

 

ยอดขาย

 

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมีนาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 60,105 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 41.74 และลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 11.96 ยอดขายภายในประเทศลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 146,740 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 12.54 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 5.57

 

ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 รถยนต์มียอดขาย 200,064คัน ลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 24.09 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 430,730 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 6.78

 

การส่งออก

 

รถยนต์สำเร็จรูป

 

เดือนมีนาคม 2563 ส่งออกได้ 89,795 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 23.71 โดยส่งออกลดลงในตลาดเอเชีย ตลาดโอเชียเนีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และยุโรป เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง รวมถึงผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 49,112.93 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 17.85

 

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,972.70 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 10.44

ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 16,049.71 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 12.13

อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,087.74 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 4.22

 

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมีนาคม 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 70,223.09 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 15.95

 

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 250,281 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 16.53 มีมูลค่าการส่งออก 128,848.51 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 13.90

 

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 7,422.32 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 10.55

ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 42,428.45 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 15.53

อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 5,915.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 1.01

 

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - มีนาคม 2563เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 184,614.90 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 13.75

 

รถจักรยานยนต์

 

เดือนมีนาคม 2563 มีจำนวนส่งออก 81,815 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 9.68 โดยมีมูลค่า 6,698.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 2.5

 

 

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 142.17 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 27.86

อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 102.66 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 11.43

 

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนมีนาคม 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 6,943.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 1.39

 

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 249,525 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 5โดยมีมูลค่า 20,912.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 11.42

 

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 563.22 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 26.74

อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 360.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 3.33

 

 

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 21,836.65ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ร้อยละ 9.8

 

เดือนมีนาคม 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 77,166.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 14.64

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 206,451.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 11.75

Visitors: 151,930