สุริยะ ตอบรับประธานมอบรางวัล Thailand Car of the year 2020

สรยท. มั่นใจปีนี้จัดงาน "ไทยแลนด์ คาร์ ออฟ เดอะ เยียร์ 2563" (Thailand Car of the year 2020) ยิ่งใหญ่ หลัง “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” ตอบรับเป็นประธานมอบรางวัลไทยแลนด์คาร์ออฟเดอะเยียร์ 2563 พร้อมเปิดปาฐกถาพิเศษ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยหลังโควิท-19 ความหวังพลิกฟื้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภาครัฐกับนโยบายผลักดันและสนับสนุนภาคธุรกิจเอกชนให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งระบบ

 

นายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ (Thai Automotive Journalists Association : TAJA) พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหาร พร้อมกราบเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานมอบรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2563 (Thailand Car of the year 2020), รางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2563 (Thailand Motorcycle of the year 2020) และรางวัลเกียรติยศบริษัทรถยนต์-รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องที่มีผลงานด้านการตลาดดีเด่นประจำปี 2563 (Thailand Car Marketing Awards 2020) ที่สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นี้ ณ สโมสรราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต

                                                                      นายวชิระ เรืองมาลัย

การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครั้งนี้ของสมาคมฯ ยังมีผู้บริหารส่วนราชการระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเป็นถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของโลก และอุตสาหกรรมยานยนต์ยังเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย สุดท้ายนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม ที่ตอบรับเป็นประธานมอบรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ (Thai Automotive Journalists Association : TAJA) ประกอบด้วย :-

1.นายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.)

2.นายพุทธิ ผาสุข อุปนายก คนที่ 1

3.นายวรพล สิงห์เขียวพงษ์ อุปนายก คนที่ 2

4.นายรังสรร ทองภู กรรมการและเลขานุการ

5.นายกันต์ เย็นสบาย กรรมการและเหรัญญิก

6.นายกรพิทักษ์ เบญจเจริญรุจน์ กรรมการบริหาร

7.นายธีระโชติ คงทน กรรมการบริหาร

8.นางสาวนุสรา เงินเจริญ กรรมการบริหาร

9.นายไชยรัตน์ ไพศาลธนจิตร กรรมการบริหาร

10.นางสาวจิราพร ศรีอำไพ กรรมการบริหาร

11.นายพิสิษฐ ภาระก้านตรง กรรมการบริหาร

12.นายเอกรินทร์ อัสดรธีรยุทธ์ กรรมการบริหาร

13.นายรติ ปานทอง กรรมการบริหาร

14.นายพุฒิพัฒน์ สุริยะธัญสิริ กรรมการบริหาร

15.นายรชฎ สุวรรณรัต กรรมการบริหาร

Visitors: 100,965