กฟภ. ต้อนรับ กมธ.พลังงาน เยี่ยมชมสถานีอัดชาร์จไฟฟ้ารถ EV

กฟภ.จับมือพระจอมเกล้าฯ พัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าขานรับรถยนต์ EV รองรับช่วงเปลี่ยนผ่านยานยนต์ประเทศไทย และให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร และคณะ เดินทางศึกษาดูงาน

 

​นายกิตติกร โลห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร และคณะ เดินทางศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ใช้กับยานยนต์ไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าภูมิภาค ร่วมมือกับสถานีบริการน้ำมันบางจาก ในการติดตั้ง สถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อรองรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV)

​ในช่วงที่ผ่านมา กฟภ. ได้ทำการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าไว้บริการประชาชนที่สำนักงานการไฟฟ้าภูมิภาค อำเภอหัวหิน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เพื่อขานรับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เพื่อหนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมีสถิติการใช้บริหารสถานีอัดประจุไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2562-2564 มีรถยนต์ EV เข้ามาใช้บริการ 731 คัน ในปี 2562 139 คัน ปี 2563 464 คัน เดือน ม.ค.-มี.ค. 2564 ใช้บริการ 128 คัน มีระยะการให้บริการต่อ 1 คัน 1 ชั่วโมง จำนวนพลังงานที่รับบริการต่อ 1 ชั่วโมง 26 kWh ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ในช่วง Peak 195 บาท ช่วง Off Peak 108 บาท

​อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้าภูมิภาค ได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อทำการพัฒนาการบริการอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA ทั้งงานวิจัยด้านยานยนต์ไฟฟ้า จะเป็นการวิจัยระบบโครงข่ายเครื่องอัดประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็วสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. โดยจะทำการสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่ กฟภ.จำนวน 11 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สำนักงานใหญ่  รังสิต พระนครศรีอยุธยา นครชัยศรี สมุทรสาคร เขาย้อย ชลบุรี พัทยาใต้ หัวหิน นครราชสีมา และปากช่อง ใช้งบประมาณ 19,434,000 บาท พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า เป็นการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และมีระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล

​ในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ของ กฟภ.นั้น สามารถรองรับรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศได้ 3 หัวจ่าย CHAdeMO  CCS TType2  และ AC Type 2

Visitors: 150,909